Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.06.2019 Dodanie elektriny
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 24.05.2019
13.06.2019 Dodávka elektriny - Lipt. Porúbka 302
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 24.05.2019
03.06.2019 Nájom bytu 731/2
82.11 € s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 31.05.2019
27.05.2019 Dotácia n a technické zabezpečenie akcie Hraj a nehnevaj sa v Závažnej Porube pre seniorov a klientov s mentálnym postihnutím
DOT 4/2019
100.00 € s DPH CSS ANIMA Liptovský Mikuláš Obec Hybe 22.05.2019
27.05.2019 Poskytnutie dotácie
39 932
3000.00 € s DPH Obec Hybe Dobrovoľná požiarna ochrana SR 24.05.2019
15.05.2019 Nájom školskej budovy súp.č.140 a pozemky p.č.44/1 KN-C a 44/6 KN-C v k.ú Hybe
6000.00 €/rok s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe 15.05.2019
13.05.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. C-KN 234/4, C-KN 234/28 obidva v k.ú. Hybe
619.50 € s DPH Vladimír Melich a Božena Melichová rod. Muchálová Obec Hybe 13.05.2019
24.04.2019 Úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D
1000490319
540.00 € s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 04.04.2019
12.04.2019 Dotácia na materiálové a prepravné náklady v roku 12019
4/2019
200.00 € s DPH Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, pobočka Hybe Obec Hybe 09.04.2019
08.04.2019 Nájom bytu 731/10
128.17 € s DPH Sylvia Kotradyová Obec Hybe 31.03.2019
20.03.2019 Ukončenie nájmu nebyt. priestorov v budove OÚ
0.00 € s DPH Soňa Korábeková Obec Hybe 15.03.2019
19.03.2019 Pozemok parc.č. C-KN 173/23, C-KN 173/24, C-KN 173/32 v k.ú Hybe
224.00 € s DPH Ing.Paulína Reháková a Mgr.Zuzana Muchálová Obec Hybe 19.03.2019
14.03.2019 zámena prenajatých priestorov
108.90 €/rok s DPH Viera Rajniaková Obec Hybe 01.03.2019
13.03.2019 Výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody
20202019
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 08.03.2019
13.03.2019 nájom Xerox C7025V_S
NZSK 2019/026/19363
144.45 €/mesiac s DPH Obec Hybe Xerox Limited 28.02.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 636.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 42 43