Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.02.2018 Pozemok parc. č. C-KN 308/43 trvalé trávne porasty o výmere 84 m2 v k.ú Hybe
294.00 € s DPH Mgr. Mária Brtáňová Obec Hybe 16.02.2018
09.02.2018 Príplatkový balík Biznis UNi 200
29.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe Slovak Telekom a.s. 05.02.2018
31.01.2018 Zmena času plnenia diela Stavebné úpravy , nadstavba a prístavba hasičskej zbrojnice
0.00 € s DPH Obec Hybe APROG, akciová spoločnosť Poprad 24.01.2018
29.01.2018 Výška nájomného, splatnosť a plnenie
23.10 €/rok s DPH Obec Hybe Viera Rajniaková 29.01.2018
24.01.2018 Osobné vozidlo NISSAn X-TrailT31/A/A01
SHNM-OD-2017/001181-
0.00 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo vnútra SR 03.11.2017
23.01.2018 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3559009272
156.96 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 18.01.2018
22.01.2018 Nájom hrobového miesta
457
10.00 € s DPH Kvetoslava Škodroňová Obec Hybe 15.01.2018
10.01.2018 Zmena z dôvodu pripoistenia
1414.31 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 20.12.2017
10.01.2018 Nájom nehnuteľnosti č.302 v Liptovskej Porúbke
65.00 €/mesiac s DPH Agáta Lacková a Rudolf Lacko Obec Hybe 08.01.2018
09.01.2018 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 16.12.2017
09.01.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody o poskytnutí finančných ppríspevkovna podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov
17/22/054/5
5465.43 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 22.12.2017
09.01.2018 Zhotovenie diela :Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Hybe - časť "Medzi vodami" - vodovod
129/2017
18459.92 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.01.2018
09.01.2018 Nájom bytu 732/4
128.17 € s DPH Obec Hybe Alica Gundová 30.12.2017
29.12.2017 Nájom nebytových priestorov na OÚ Hybe, miestnosť č.11
445.00 €/rok s DPH Obec Hybe Ing. Eliška Bachárová 20.12.2017
29.12.2017 Poskytnutie daru na prestavbu a nadstavbu požiarnej zbrojnice
7/2017
15000.00 € s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 21.12.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 526.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 35 36