Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.02.2020 Ukončenie zmluvy o dodávke elektriky - L.Porúbka 302
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 10.02.2020
07.02.2020 Úhrada dlžnej sumy
50.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe Lenka Lacková 31.01.2020
04.02.2020 Úprava práv a povinností pri realizácii projektu"Výstavba tribúny vo futbalovom areáli"
10000.00 € s DPH Obec Hybe Slovenský futbalový zväz 22.01.2020
04.02.2020 Pozemok C -KN parc.č. 234/66 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 104m2 v k.ú Hybe
364.00 € s DPH Tomáš Duda Obec Hybe 31.01.2020
29.01.2020 Nájom pozemku CKN 234/34 ( v Jerichu)
100.00 €/rok s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 15.01.2020
28.01.2020 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti
20/22/50J/1
11271.06 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.01.2020
24.01.2020 Doba nájmu
105.00 €/mesiac s DPH Agáta Lacková, Rudolf Lacko Obec Hybe 31.12.2019
23.01.2020 Prezentácia loga na akcii Ples ZRPŠ v Hybiach
202003
15.00 € s DPH Obec Hybe MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. 21.01.2020
17.01.2020 Prenájom garáže
235.00 €/rok s DPH Obec Hybe Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe 02.01.2020
13.01.2020 Zneškodnenie odpadu
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 31.12.2019
13.01.2020 Odvoz TKO
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 08.01.2020
08.01.2020 Úprava zmluvných podmienok pre realizáciu projektu Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na Základnej škole v Hybiach
IROPZ302021M73422213
140312.34 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 19.12.2019
02.01.2020 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13 - flotila
9059802418
606.29 €/rok s DPH Obec Hybe Generali Poisťovňa, a.s. 19.12.2019
19.12.2019 Nájom bytu 731/12
95.39 € s DPH Emília Rajniaková Obec Hybe 18.12.2019
19.12.2019 Nájom bytu 731/3
81.80 € s DPH Anna Fantová Obec Hybe 18.12.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 700.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 46 47