Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
24.08.2017 Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Zberný dvor a stojiská Hybe
ZMSEPIMRK22017001216
154082.53 € s DPH Obec Hybe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repu 23.08.2017
28.07.2017 Likvidácia odpadu zo žumpy
166/2017/LM
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.07.2017
28.07.2017 Nájom bytu 732/2
82.11 €/mesiac s DPH Antónia Voštiarová Obec Hybe 30.06.2017
28.07.2017 Nájom bytu 732/12
95.39 € s DPH Marek Teplický Obec Hybe 28.07.2017
19.07.2017 Uskutočnenie stavby "Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice"
17/2017
237600.00 € s DPH Obec Hybe APROG, akciová spoločnosť Poprad 17.07.2017
14.07.2017 Nájom priestoru v suteréne Obecného úradu
23.10 €/rok s DPH Viera Rajniaková Obec Hybe 30.06.2017
07.07.2017 Príjem a čerpanie dotácie na Zberný dvor a stojiská hHbe
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 07.07.2017
07.07.2017 Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 07.07.2017
07.07.2017 Zmena názvu Dohody a úprava práv a povinností účastníkov Dohody
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 19.06.2017
19.06.2017 Poskytnutie dotácie
37311
3000.00 € s DPH Obec Hybe Dobrovoľná požiarna ochrana SR 15.06.2017
31.05.2017 Poskytovanie fin. prostriedkov úradom na mentorované zapracovanie a prax
36/2017/§54 ŠR
11707.66 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2017
30.05.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody
19/ô50j/NS2017
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2017
25.05.2017 Nájom hrobového miesta
453
5.00 € s DPH Milan Lehotský Obec Hybe 25.05.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 488.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 32 33