Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2018 Areál zberného dvora, parc.č. CKN 156,13 v k. ú. Hybe
98.43 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 13.06.2018
07.06.2018 Práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone a zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
ZO/2018A8218-2
36.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2018
07.06.2018 Činnosť sprostredkovateľa- spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa
0.00 € s DPH Obec Hybe A.V.I.S. s.r.o. 07.06.2018
04.06.2018 Pozemky parc.č. C-KN 308/22 trvalé trávne porasty o výmere 86 m2 v k.ú Hybe a parc.č. C-KN 308/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 v k.ú Hybe
616.00 € s DPH Ing.Elena Vrzalová, Ing.Václav Vrzal Obec Hybe 04.06.2018
31.05.2018 Práva a povinnosti účastníkov dohody
18/22/054/116
19357.20 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2018
31.05.2018 Práva a povinnosti účastníkov dohody
18/22/50J/9
6315.66 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2018
16.05.2018 Užívanie vymedzených úsekov ciest
100.00 € s DPH Obec Hybe Sky Toll.a.s. 10.05.2018
16.05.2018 Ukončenie zmluvy dohodou
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
16.05.2018 Ukončenie zmluvy dohodou
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
16.05.2018 Odvoz TKO
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
16.05.2018 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke TKO Liptovský Hrádok
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
02.05.2018 Dotácia pre DHZO
38791
3000.00 € s DPH Obec Hybe Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.05.2018
25.04.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/22/50J/7
30315.06 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.04.2018
20.04.2018 Poistenie strojov a strojných zariadení
6509001407
290.83 €/rok s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 04.04.2018
20.04.2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyz. osôb
4419011396
174.45 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 04.04.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 557.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 37 38