Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.07.2016 Nájom bytu 732/4
128.17 €/mesiac s DPH Obec Hybe Alica Gundová 30.06.2016
07.07.2016 Dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 01.05.2016
07.07.2016 Práva výkonných umelcov a audioviz. záznamov
1610690
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovgram 09.06.2016
01.07.2016 Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
ZSV0917201502
0.00 € s DPH Obec Hybe ENVI -PAK, a.s. 16.06.2016
28.06.2016 Nájom priestorov Hybe 16 - mäsna
150.00 €/mesiac s DPH Royalwing s.r.o. Obec Hybe 20.06.2016
08.06.2016 Zhromažďovanie elektroodpadov, zhromažďovanie , zber a preprava prenosných batérií a akumulátorov
O/219/2016
0.03 € bez DPH Obec Hybe METAL SERVIS Recycling s.r.o. 01.05.2016
08.06.2016 Uzavretie budúcej zmluvy
0.00 € s DPH Obec Hybe ENVI -PAK, a.s. 18.03.2016
07.06.2016 Nájom bytu 732/11
151.13 €/mesiac s DPH Miroslav Homola Obec Hybe 31.05.2016
25.05.2016 Poskytnutie finančného príspevku na súťaž seniorov "Senior nehnevaj sa"
100.00 € s DPH CSS ANIMA Obec Hybe 11.05.2016
23.05.2016 Úrazové poistenie
6.50 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 30.04.2016
16.05.2016 Nájom pozemku p.č. C-KN 234/7 a E-KN 763/903
22.00 €/rok s DPH Jana Pačanová Obec Hybe 29.04.2016
16.05.2016 Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
16/22/010/21
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 03.05.2016
16.05.2016 Zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby verejného osvetlenia , televízneho systému a KD v obci Hybe
220.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe Ing. Pavel Navrátil - Elektrospol 09.05.2016
25.04.2016 Bezplatné užívanie prebytočného hnuteľ. majetku MV SR
KRHZ-ZA-R-264/2016
0.00 € s DPH Obec Hybe SR-Ministerstvo vnútra SR 07.04.2016
25.04.2016 úprav a práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
34/§52a/2016/NP
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 19.04.2016
Zobrazených 106 - 120 z celkových 431.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 28 29