Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.12.2019 Nájom bytu 732/7
128.17 € s DPH Pavel Novák Obec Hybe 19.12.2019
19.12.2019 Nájom bytu 732/9
95.39 € s DPH Kvetoslava Lehotská Obec Hybe 19.12.2019
19.12.2019 Nájom bytu 732/3
81.80 € s DPH Peter Bútora Obec Hybe 19.12.2019
19.12.2019 Nájom bytu 731/5
151.13 € s DPH Ján Tarageľ Obec Hybe 19.12.2019
19.12.2019 Nájom bytu 732/5
151.13 € s DPH Pavel Lehotský Obec Hybe 19.12.2019
16.12.2019 Nájom bytu 732/6
95.39 € s DPH Beáta Brezinová Obec Hybe 16.12.2019
11.12.2019 Multicar M2513
1200.00 € s DPH Ján Kačír Obec Hybe 11.12.2019
09.12.2019 Poskytnutie finančného transferu k vytvoreniu podmienok plynofikácie objektu "Starej školy" v investorskej činnosti obce Hybe
4604.79 € s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe 06.12.2019
05.12.2019 Ukončenie nájmu nebytových priestorov k 29.2.2020
0.00 € s DPH Ing. Eliška Bachárová Obec Hybe 04.12.2019
04.12.2019 Nájom bytu 731/1
149.28 € s DPH Zina Húsková Obec Hybe 29.11.2019
04.12.2019 Nájom bytu 732/8
151.13 € s DPH Petra Michalková Obec Hybe 29.11.2019
25.11.2019 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľova Lehota na záujmové krúžky v ZŠ s MŠ Hybe pre detí s trvalým pobytom v obci Kráľova Lehota
575.00 € s DPH Obec Hybe Obec Kráľova Lehota 20.11.2019
25.11.2019 Realizácia diela "Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach"
26252.40 € s DPH Obec Hybe Adrián Šavel - ŠATEX 21.11.2019
25.11.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú.Hybe parc. č. C-KN 219/80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2
854.00 € s DPH Milan Žiška a Ľubica Žišková rod. Porubänová Obec Hybe 22.11.2019
25.11.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú. Hybe parc.č. C-KN 219/81 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2
1333.50 € s DPH Ľubomír Michalec a Jana Michalcová rod. Barbieriková Obec Hybe 22.11.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 700.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 46 47