Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.04.2019 Nájom bytu 731/10
128.17 € s DPH Sylvia Kotradyová Obec Hybe 31.03.2019
20.03.2019 Ukončenie nájmu nebyt. priestorov v budove OÚ
0.00 € s DPH Soňa Korábeková Obec Hybe 15.03.2019
19.03.2019 Pozemok parc.č. C-KN 173/23, C-KN 173/24, C-KN 173/32 v k.ú Hybe
224.00 € s DPH Ing.Paulína Reháková a Mgr.Zuzana Muchálová Obec Hybe 19.03.2019
14.03.2019 zámena prenajatých priestorov
108.90 €/rok s DPH Viera Rajniaková Obec Hybe 01.03.2019
13.03.2019 Výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody
20202019
0.00 € s DPH Obec Hybe Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 08.03.2019
13.03.2019 nájom Xerox C7025V_S
NZSK 2019/026/19363
144.45 €/mesiac s DPH Obec Hybe Xerox Limited 28.02.2019
13.03.2019 zneškodnenie odpadu
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 02.01.2019
13.03.2019 zabezpečenie odvozu TKO
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.12.2018
13.03.2019 cenník za uloženie odpadov
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2019
25.02.2019 Úprav práv a povinností účastníkov dohody
19/22/50J/1
21376.08 €/rok s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 22.02.2019
20.02.2019 Nájom bytu 731/6
95.39 € s DPH Jozef Moravčík Obec Hybe 31.01.2019
18.02.2019 Poskytnutie dotácie
DOT 3/2019
500.00 € s DPH Obec Hybe Jednota dôchodcov na Slovensku základná organizácia Hybe 18.02.2019
18.02.2019 Ukončenie nájmu v priestoroch OÚ
0.00 € s DPH Michaela Palovčíková Obec Hybe 31.12.2018
07.02.2019 Poskytovanie právnych služieb
250.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe JUDr.Anna Járošová 31.12.2018
07.02.2019 Nájom motorového vozidla FORD TRANSIT
120.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Tatran Hybe Obec Hybe 06.02.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 642.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 42 43