Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.06.2018 Nájom bytu 732/10
128.17 €/mesiac s DPH Miroslav Potanecký Obec Hybe 31.05.2018
19.06.2018 Nájom bytu 731/2
82.11 € s DPH Ivan Bielak Obec Hybe 31.05.2018
15.06.2018 Areál zberného dvora, parc.č. CKN 156,13 v k. ú. Hybe
98.43 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 13.06.2018
07.06.2018 Práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone a zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov
ZO/2018A8218-2
36.00 €/mesiac s DPH Obec Hybe osobnyudaj.sk, s.r.o. 07.06.2018
07.06.2018 Činnosť sprostredkovateľa- spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa
0.00 € s DPH Obec Hybe A.V.I.S. s.r.o. 07.06.2018
04.06.2018 Pozemky parc.č. C-KN 308/22 trvalé trávne porasty o výmere 86 m2 v k.ú Hybe a parc.č. C-KN 308/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2 v k.ú Hybe
616.00 € s DPH Ing.Elena Vrzalová, Ing.Václav Vrzal Obec Hybe 04.06.2018
31.05.2018 Práva a povinnosti účastníkov dohody
18/22/054/116
19357.20 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2018
31.05.2018 Práva a povinnosti účastníkov dohody
18/22/50J/9
6315.66 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.05.2018
16.05.2018 Užívanie vymedzených úsekov ciest
100.00 € s DPH Obec Hybe Sky Toll.a.s. 10.05.2018
16.05.2018 Ukončenie zmluvy dohodou
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
16.05.2018 Ukončenie zmluvy dohodou
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
16.05.2018 Odvoz TKO
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
16.05.2018 Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke TKO Liptovský Hrádok
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 28.03.2018
02.05.2018 Dotácia pre DHZO
38791
3000.00 € s DPH Obec Hybe Dobrovoľná požiarna ochrana SR 02.05.2018
25.04.2018 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/22/50J/7
30315.06 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.04.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 574.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 38 39