Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.12.2018 Poskytnutie dotácie
3/2018
1350.00 € s DPH Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hybe Obec Hybe 15.11.2018
27.12.2018 Poskytnutie dotácie
4/2018
5000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe Obec Hybe 12.09.2018
27.12.2018 Poskytnutie dotácie
5/2018
9400.00 € s DPH Telovýchovná jednota Tatran Hybe Obec Hybe 19.02.2018
27.12.2018 Doba nájmu
105.00 €/mesiac s DPH Agáta Lacková, Rudolf Lacko Obec Hybe 27.12.2018
27.12.2018 Rekapitulácie preddavkových platieb, rekapitulácie vyúčtovacích faktúr
0.00 € s DPH Obec Hybe Stredoslovenská energetika, a.s. 27.12.2018
21.12.2018 Poverenie spracovaním osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Hybe GAJOS, s.r.o. 20.12.2018
11.12.2018 Telefónne číslo, SIM karta a účastnícky program
169.50 € s DPH Obec Hybe Orange Slovensko,a.s. 11.12.2018
04.12.2018 Nájom bytu 731/7
128.17 € s DPH Peter Španko Obec Hybe 30.11.2018
04.12.2018 Nájomné a úhrada služieb spojených s nájmom
23.40 €/mesiac s DPH Soňa Korábeková Obec Hybe 30.11.2018
28.11.2018 Ford Transit/Tourneo
8500.00 € s DPH Obec Hybe Ivan Pallay- IPY SERVIS 09.11.2018
28.11.2018 Poskytnutie dotácie na Richtársky deň
14/KPŽSK-2018
1000.00 € s DPH Obec Hybe Žilinský samosprávny kraj 26.11.2018
20.11.2018 Vykonávanie úloh technika požiarnej ochrany a úloh bezpečnostnej služby
147.00 € s DPH Obec Hybe GAJOS, s.r.o. 01.10.2018
19.11.2018 Zmena ceny v dôsledku rozšírenia predmetu práce na diele Rekonštrukcia miestnych komunikácií
113932.97 € s DPH Obec Hybe EUROVIA SK, a.s. 01.10.2018
19.11.2018 Prevod vlastníckeho práva k pozemkom č. C-KN 234/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v k.ú Hybe a parc. č. C-KN 234/28 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 155m2 v k.ú. Hybe
619.50 € s DPH Vladimír Melich a Božena Melichová Obec Hybe 19.11.2018
19.11.2018 Pozemok C-KN 234/61 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v k.ú. Hybe
217.00 € s DPH Ondrej Droppa a Nadežda Droppová Obec Hybe 19.11.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 615.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 40 41