Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.03.2016 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miesta pre znevýh. UoZ
19/2016/§54-ŠnZ
9837.90 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 23.03.2016
30.03.2016 Poskytnutie dotácie na materiálno- technické vybavenie DHZO
26296
2000.00 € s DPH Obec Hybe Dobrovoľná požiarna ochrana 30.03.2016
25.02.2016 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miesta pre znevýhodnených UoZ
4/2016/§54-ŠnZ
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad vlády Slovenskej republiky 13.01.2016
18.02.2016 Vymedzenie predmetu zmluvy a odplaty
16.80 €/mesiac s DPH Obec Hybe Fibris, s.r.o. 01.02.2016
10.02.2016 Zrušenie zmluva o umiestnení zbernej nádoby na odev a textil
0.00 € s DPH Obec Hybe Pomocný anjel, s.r.o. 09.02.2016
08.02.2016 Účinkovanie ochotníckeho súboru zo Žiaru
1/2016
150.00 € s DPH Obec Hybe Ján Smiešny 31.01.2016
28.01.2016 Darovanie hnuteľného majetku - hasičské vozidlo
KRHZ-ZA-R532003/2015
0.00 € s DPH Obec Hybe Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR 11.11.2015
21.01.2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených Uoz
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18.01.2016
21.01.2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18.01.2016
21.01.2016 prava práv a povinností pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 18.01.2016
18.01.2016 Pozemok parc. č.C-KN 12/3 v k.ú. Hybe
38.00 € s DPH Peter Lehotský a Lucia Lehotská Obec Hybe 11.01.2016
14.01.2016 Poskytovanie finančného príspevku úradom na podporu vytvárania prac.miesta
29/2015/§54-ŠR
539.80 €/mesiac s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 21.12.2015
08.01.2016 Zmeny v nájomnej zmluve
149.28 €/mesiac s DPH Zina Húsková Obec Hybe 21.12.2015
08.01.2016 Nájom bytu 731/2 - opakovaný nájom
82.11 €/mesiac s DPH Emília Kubinská Obec Hybe 21.12.2015
08.01.2016 Zmeny v nájomnej zmluve
81.80 €/mesiac s DPH Anna Fantová Obec Hybe 21.12.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 413.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 27 28