Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.12.2016 Nájom priestorov v Kultúrnom dome v Hybiach na prevádzkovanie pizzérie
1220.00 €/rok s DPH Ľubomír Krupa Obec Hybe 20.12.2016
20.12.2016 Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi
16/22/010/69
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 14.12.2016
20.12.2016 Úprava práv a povinností
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 08.12.2016
30.11.2016 Nájom bytu 731/1
149.28 €/mesiac s DPH Zina Húsková Obec Hybe 30.11.2016
11.11.2016 Ukončenie nájmu
0.00 € s DPH Obec Hybe Jaroslav Brezina Tatraspol 09.11.2016
07.11.2016 Odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie kúpnej ceny
1162.00 € s DPH Ondrej Hladký Obec Hybe 03.11.2016
28.10.2016 Úprava práv a povinností účastníkov dohody
68/§52a/2016/ŠR
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 27.10.2016
26.10.2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb
16/22/012/39
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 24.10.2016
13.10.2016 Doba nájmu
80.00 €/mesiac s DPH Katarína Leščáková, Martin Lukačovič Obec Hybe 05.10.2016
13.10.2016 Prenájom 732/4
128.17 €/mesiac s DPH Alica Gundová Obec Hybe 30.09.2016
04.10.2016 Úprava práv a povinností účastníkov dohody
7/§50j/NS2016/ŠR
0.00 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 29.09.2016
26.09.2016 Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
55/§52a/2016/ŠR
116.13 €/mesiac s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 23.09.2016
22.09.2016 Uskutočnenie diela "Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach"
18894.50 € s DPH Obec Hybe L.C.staving s.r.o. 19.09.2016
22.09.2016 Prenájom miesta na stožiari MMDS
50.00 €/rok s DPH Obec Hybe Fibris, s.r.o. 20.09.2016
20.09.2016 Nájom bytu 731/2
82.11 €/mesiac s DPH Jana Profantová Obec Hybe 31.08.2016
Zobrazených 106 - 120 z celkových 454.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 30 31