Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.12.2019 Multicar M2513
1200.00 € s DPH Ján Kačír Obec Hybe 11.12.2019
09.12.2019 Poskytnutie finančného transferu k vytvoreniu podmienok plynofikácie objektu "Starej školy" v investorskej činnosti obce Hybe
4604.79 € s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe 06.12.2019
05.12.2019 Ukončenie nájmu nebytových priestorov k 29.2.2020
0.00 € s DPH Ing. Eliška Bachárová Obec Hybe 04.12.2019
04.12.2019 Nájom bytu 731/1
149.28 € s DPH Zina Húsková Obec Hybe 29.11.2019
04.12.2019 Nájom bytu 732/8
151.13 € s DPH Petra Michalková Obec Hybe 29.11.2019
25.11.2019 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Kráľova Lehota na záujmové krúžky v ZŠ s MŠ Hybe pre detí s trvalým pobytom v obci Kráľova Lehota
575.00 € s DPH Obec Hybe Obec Kráľova Lehota 20.11.2019
25.11.2019 Realizácia diela "Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hybiach"
26252.40 € s DPH Obec Hybe Adrián Šavel - ŠATEX 21.11.2019
25.11.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú.Hybe parc. č. C-KN 219/80 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244m2
854.00 € s DPH Milan Žiška a Ľubica Žišková rod. Porubänová Obec Hybe 22.11.2019
25.11.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku v k.ú. Hybe parc.č. C-KN 219/81 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2
1333.50 € s DPH Ľubomír Michalec a Jana Michalcová rod. Barbieriková Obec Hybe 22.11.2019
25.11.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie (moje auto KASKO) vozidla KUBOTA (traktor)
986575975
254.73 € s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25.11.2019
25.11.2019 Povinné zmluvné poistenie vlečka AGROBON
9860575967
25.84 € s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25.11.2019
20.11.2019 Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nižná Boca v ZŠ s MŠ v Hybiach
1/2019
309.42 € s DPH Obec Hybe Obec Nižná Boca 12.11.2019
31.10.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. C-KN 164/32 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 v k.ú. Hybe
826.00 € s DPH Mgr. Andrea Harasztová Obec Hybe 31.10.2019
30.10.2019 Dotácia na režijné výdavky
DOT 5/2019
400.00 € s DPH Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hybe Obec Hybe 28.10.2019
30.10.2019 Dotácia na prevádzkové náklady a energie
DOT 6/2019
2000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe Obec Hybe 28.10.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 709.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 47 48