Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.11.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie (moje auto KASKO) vozidla KUBOTA (traktor)
986575975
254.73 € s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25.11.2019
25.11.2019 Povinné zmluvné poistenie vlečka AGROBON
9860575967
25.84 € s DPH Obec Hybe Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25.11.2019
20.11.2019 Záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Nižná Boca v ZŠ s MŠ v Hybiach
1/2019
309.42 € s DPH Obec Hybe Obec Nižná Boca 12.11.2019
31.10.2019 Prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. C-KN 164/32 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236m2 v k.ú. Hybe
826.00 € s DPH Mgr. Andrea Harasztová Obec Hybe 31.10.2019
30.10.2019 Dotácia na režijné výdavky
DOT 5/2019
400.00 € s DPH Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hybe Obec Hybe 28.10.2019
30.10.2019 Dotácia na prevádzkové náklady a energie
DOT 6/2019
2000.00 € s DPH Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe Obec Hybe 28.10.2019
15.10.2019 Poskytnutie úveru
9/013/19
30000.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 15.10.2019
15.10.2019 Zriadenie úverového účtu
0.00 € s DPH Obec Hybe Prima banka Slovensko a.s. 15.10.2019
14.10.2019 Pripojenie odberného plynového zariadenia
0.00 € s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 11.10.2019
08.10.2019 Nainštalovanie meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu
8011000919
216.36 € s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 27.09.2019
08.10.2019 Dodávka plynu podľa platného cenníka
9106629159
0.00 € s DPH Obec Hybe SPP , a.s. 04.10.2019
01.10.2019 Spracovanie ŽOP a jej implementácia
TL-05/2019
980.00 € s DPH Obec Hybe Tomáš Lencsés 05.09.2019
24.09.2019 Nájom bytu 732/6
95.39 € s DPH Matúš Gaľa Obec Hybe 16.09.2019
23.09.2019 Nájom plynárenského zariadenia
NZ1€69/2019/RSC
1.00 €/rok s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 17.09.2019
23.09.2019 Údržba, sledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia
ZoÚaO 69/2019/RSC
0.00 € s DPH Obec Hybe SPP - distribúcia, a.s. 18.09.2019
Zobrazených 121 - 135 z celkových 700.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 46 47