Obec Hybe

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.04.2018 Poistenie strojov a strojných zariadení
6509001407
290.83 €/rok s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 04.04.2018
20.04.2018 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyz. osôb
4419011396
174.45 € s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 04.04.2018
20.04.2018 povinné zmluvné poistenie - traktor
3559009272
30.93 €/rok s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 05.04.2018
20.04.2018 Povinné zmluvné poistenie - vlečka
3559009272
18.52 €/rok s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 05.04.2018
20.04.2018 Havarijné poistenie - vlečka
2658001626
162.91 €/rok s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 05.04.2018
20.04.2018 Havarijné poistenie - traktor s nakladačom
2658001623
834.57 €/rok s DPH Obec Hybe Komunálna poisťovňa, a.s. 05.04.2018
17.04.2018 Nájom plynárenského zariadenia
NZ 32/2018/RCS
1.00 €/rok s DPH Obec Hybe SPP- distribúcia , a.s. 10.04.2018
17.04.2018 Údržba a opravy plynárenského zariadenia
ZoÚaO 32/2018/RCS
0.00 € s DPH Obec Hybe SPP- distribúcia , a.s. 11.04.2018
11.04.2018 Nájom bytu 732/4
128.17 €/mesiac s DPH Alica Gundová Obec Hybe 29.03.2018
04.04.2018 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - pozemkom parc. čísla C-KN 38/2, C-KN 36/4, C-KN 36/13, C-KN 36/48, C-KN 36/42 k.ú Hybe pre obec Hybe
9582.00 € s DPH Obec Hybe Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hybe 15.03.2018
26.03.2018 Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 r. +
18/22/54/(50+)/62
1258.20 € s DPH Obec Hybe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 22.03.2018
23.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní publikácie Ovčiarstvo v Liptove
3
100.00 € s DPH Obec Hybe Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny 14.03.2018
19.03.2018 Príloha č.1 - Cenník za zneškodnenie odpadov na skládke TKO Liptovský Hrádok
0.00 € s DPH Obec Hybe Mesto Liptovský Hrádok 01.03.2018
19.03.2018 Zmena prílohy č.1 - rozpočtu diela - ocenený výkaz výmer
Dodatok č.1
53817.82 € s DPH Obec Hybe Cestné stavby Liptovský Mikuláš , spol. s r.o. 15.03.2018
14.03.2018 Zabezpečenie propagácie obce Hybe vo vydaní zbierky Martina Rázusa Hoj zem drahá
1
100.00 € s DPH Obec Hybe Občianske združenie Spolok Martina Rázusa 05.02.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 574.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 38 39